Giảm giá!
Driptape

Dây tưới nhỏ giọt dẹt driptape

2,500  2,200 

Dây tưới nhỏ giọt dẹt driptape
5 (100%) 3 votes

 

 

Kích thước: 16mm

Độ dày: 0.15mm-0.6mm

Khoảng cách lỗ: 10-15-20-30-40-50-60-90 cm

Lưu lượng nước: 1.5-2.0-3.0 l/h

Áp suất hoạt động: 0.2 bar- 1.2 bar

Xóa
Dây tưới nhỏ giọt dẹt driptape
5 (100%) 3 votes

Ứng dụng dây tưới nhỏ giọt dẹt driptape

Dây dẹt được ứng dụng trồng trên các cây trồng dạng luống thẳng có mật độ tương đối dày. Các loại cây ứng dụng phổ biến như: dâu tây, khoai tây, khoai lang, ngô, …

Dây được dải dọc luống có thể đặt dưới lớp nylon che bề mặt luống

Các loại dây tưới nhỏ giọt dẹt driptape

Mã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài cuộn
HM0116151030Dn16,Thickness 0.15mm  (6mil),Emitter Spacing 100,Flowing (3.0L/h)1800
HM0116151530Dn16,Thickness 0.15mm  (6mil),Emitter Spacing 150,Flowing (3.0L/h)2000
HM0116152030Dn16,Thickness 0.15mm  (6mil),Emitter Spacing 200,Flowing (3.0L/h)2000
HM0116153030Dn16,Thickness 0.15mm  (6mil),Emitter Spacing 300,Flowing (3.0L/h)2000
HM0116181030Dn16,Thickness 0.18mm  (7mil),Emitter Spacing 100,Flowing (3.0L/h)1800
HM0116181530Dn16,Thickness 0.18mm  (7mil),Emitter Spacing 150,Flowing (3.0L/h)2000
HM0116182030Dn16,Thickness 0.18mm  (7mil),Emitter Spacing 200,Flowing (3.0L/h)2000
HM0116183030Dn16,Thickness 0.18mm  (7mil),Emitter Spacing 300,Flowing (3.0L/h)2000
HM01162012520Dn16,Thickness 0.20mm  (8mil),Emitter Spacing 1250,Flowing (2.0L/h)2000
HM0116201015Dn16,Thickness 0.20mm  (8mil),Emitter Spacing 100,Flowing (1.5L/h)1500
HM0116201515Dn16,Thickness 0.20mm  (8mil),Emitter Spacing 150,Flowing (1.5L/h)1800
HM0116202015Dn16,Thickness 0.20mm  (8mil),Emitter Spacing 200,Flowing (1.5L/h)2000
HM0116202020Dn16,Thickness 0.20mm  (8mil),Emitter Spacing 200,Flowing (2.0L/h)2000
HM0116203020Dn16,Thickness 0.20mm  (8mil),Emitter Spacing 300,Flowing (2.0L/h)2000
HM0116203030Dn16,Thickness 0.20mm  (8mil),Emitter Spacing 300,Flowing (3.0L/h)2000
HM0116252015Dn16,Thickness 0.25mm  (10mil),Emitter Spacing 200,Flowing (1.5L/h)1800
HM0116252020Dn16,Thickness 0.25mm  (10mil),Emitter Spacing 200,Flowing (2.0L/h)1800
HM0116253020Dn16,Thickness 0.25mm  (10mil),Emitter Spacing 300,Flowing (2.0L/h)1800
HM0116253030Dn16,Thickness 0.25mm  (10mil),Emitter Spacing 300,Flowing (3.0L/h)1800
HM0116254020Dn16,Thickness 0.25mm  (10mil),Emitter Spacing 400,Flowing (2.0L/h)1800
HM0116254030Dn16,Thickness 0.25mm  (10mil),Emitter Spacing 400,Flowing (3.0L/h)1800
HM0116302015Dn16,Thickness 0.30mm  (12mil),Emitter Spacing 200,Flowing (1.5L/h)1400
HM0116302020Dn16,Thickness 0.30mm  (12mil),Emitter Spacing 200,Flowing (2.0L/h)1400
HM0116303020Dn16,Thickness 0.30mm  (12mil),Emitter Spacing 300,Flowing (2.0L/h)1500
HM0116303030Dn16,Thickness 0.30mm  (12mil),Emitter Spacing 300,Flowing (3.0L/h)1500
HM0116304020Dn16,Thickness 0.30mm  (12mil),Emitter Spacing 400,Flowing (2.0L/h)1500
HM0116304030Dn16,Thickness 0.30mm  (12mil),Emitter Spacing 400,Flowing (3.0L/h)1500
HM0116305020Dn16,Thickness 0.30mm  (12mil),Emitter Spacing 500,Flowing (2.0L/h)1500
HM0116305030Dn16,Thickness 0.30mm  (12mil),Emitter Spacing 500,Flowing (3.0L/h)1500
HM0116402020Dn16,Thickness 0.40mm  (16mil),Emitter Spacing 200,Flowing (2.0L/h)1000
HM0116403020Dn16,Thickness 0.40mm  (16mil),Emitter Spacing 300,Flowing (2.0L/h)1000
HM0116403030Dn16,Thickness 0.40mm  (16mil),Emitter Spacing 300,Flowing (3.0L/h)1000
HM0116404020Dn16,Thickness 0.40mm  (16mil),Emitter Spacing 400,Flowing (2.0L/h)1000
HM0116404030Dn16,Thickness 0.40mm  (16mil),Emitter Spacing 400,Flowing (3.0L/h)1000
HM0116405030Dn16,Thickness 0.40mm  (16mil),Emitter Spacing 500,Flowing (3.0L/h)1000
HM0116406030Dn16,Thickness 0.40mm  (16mil),Emitter Spacing 600,Flowing (3.0L/h)1000
HM0116408030Dn16,Thickness 0.40mm  (16mil),Emitter Spacing 800,Flowing (3.0L/h)1000
HM0116503015Dn16,Thickness 0.50mm  (20mil),Emitter Spacing 300,Flowing (1.5L/h)800
HM0116504015Dn16,Thickness 0.50mm  (20mil),Emitter Spacing 400,Flowing (1.5L/h)800
HM0116603015Dn16,Thickness 0.60mm  (24mil),Emitter Spacing 300,Flowing (1.5L/h)500
HM0116606015Dn16,Thickness 0.60mm  (24mil),Emitter Spacing 600,Flowing (1.5L/h)500
HM0116609015Dn16,Thickness 0.60mm  (24mil),Emitter Spacing 900,Flowing (1.5L/h)500

 

Thông số kỹ thuật dây tưới nhỏ giọt dẹt driptape

Áp suất hoạt động

Áp suất hoạt động

Áp suất hoạt động

Chiều dài tối đa

Chiều dài tối đa

Chiều dài tối đa

ứng dụng driptape với cây trồng

ứng dụng driptape với cây trồng

Biên tập bởi hmkfarm.com