HMK FARM ong nho giot 6mm dau noi tren ong 16mm

Kết nối với ống PE 16mm qua khớp nối

HMK FARM ong nho giot 6mm dau noi tren ong 16mm

Kết nối với ống PE 16mm qua khớp nối