Bang luu luong nuoc cua bo cham phan

Bảng lưu lượng nước của bộ châm phân tưới nhỏ giọt

Bảng lưu lượng nước của bộ châm phân tưới nhỏ giọt

Bảng lưu lượng nước của bộ châm phân tưới nhỏ giọt