GIẢI PHÁP

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ TRIỂN KHAI

(Trường hợp quý khách có nhu cầu khác vui lòng liên hệ chúng tôi)

Basic

1. Đồng hồ hẹn giờ
2. Bộ dụng cụ tưới nhỏ giọt
3. Đồng hành cùng các chuyên gia NN

       từ 2,600,000đ

Standard

1. Thiết bị điều khiển Smart e-hub

2. Hỗ trợ điều khiển

Đặt lịch trên thiết bị điều khiển

Đặt lịch trên máy tính hoặc smartphone

Điều khiển ngay

3. Bộ dụng cụ tưới công nghệ israel

4. Dịch vụ hỗ trợ 24/7

5. Đồng hành cùng các chuyên gia NN

                 từ 4,200,000đ

Business

1. Thiết bị điều khiển trung tâm (Gateway)
     Trung tâm xử lý dữ liệu
     Hỗ trợ điều khiển đồng thời 12 thiết bị
2. Cảm biến nhà kính
     Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí
     Cảm biến độ ẩm đất
     Cảm biến PH
     Cảm biến EC
     Cảm biến ánh sáng
     Các yêu cầu đo lường khác
3. Thiết bị điều khiển Smart e-hub
4. Trung tâm ứng dụng điều khiển
     Quản lý khí hậu nhà kính
     Quản lý và điều tiết nước, dinh dưỡng
     Quản lý quy trình sản xuất
     Quản lý quy trình trồng cây
5. Hệ thống tưới công nghệ Israel
6. Dịch vụ hỗ trợ 24/7
7. Dịch vụ chuyên gia trong và ngoài nước

(*)  Chi phí ước tính trên 20m2 (chi phí giảm nếu diện tích lớn)

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

quy trinh

THIẾT KẾ MẪU GÓI STANDARD