Nông nghiệp chính xác là gì và chúng ta đang ở đâu?

Nông nghiệp chính xác đề cập đến việc ứng dụng công nghệ giúp các chủ trang trại quản lý hệ thống sản xuất của họ một cách chính xác và chính xác hơn. Các công nghệ này bao gồm:

  • Sử dụng công nghệ nông nghiệp chính xác để dự đoán và giám sát năng suất cây trồng.
  • Sử dụng cảm biến để đo lường liên tục trạng thái của cây trồng.
  • Sử dụng hệ thống quan sát trên cao để giám sát, chẳng hạn như dữ liệu hình ảnh vệ tinh để phát hiện các vấn đề trên thực địa và giám sát hoạt động thực địa.
  • Các công cụ phần mềm hỗ trợ quyết định.
  • Hệ thống máy móc, robot – ứng dụng chính xác các đầu vào, chẳng hạn như phân bón, thuốc trừ sâu và hạt giống.

Cho đến gần đây, có sự phân biệt giữa nông nghiệp thông minh và nông nghiệp chính xác. Trong khi canh tác thông minh bao gồm tất cả các công nghệ nêu trên, nông nghiệp chính xác đề cập đến các công nghệ cho phép phân chia các cánh đồng lớn thành “các khu vực quản lý”, dựa trên các biến thể của đồng ruộng và quản lý từng khu vực riêng lẻ, thay vì coi toàn bộ cánh đồng như một đồng nhất đơn vị.

Với hệ thống cánh đồng lớn sử dụng hệ thống bản đồ và GPS

Bản đồ đất và hướng dẫn bằng GPS hiện có tỷ lệ áp dụng cao nhất, (vượt quá 80% ở các trang trại lớn) trong khi các công nghệ khác có tỷ lệ chấp nhận thấp hơn, nhưng liên tục tăng.