nong nghiep cong nghe cao 2017

Nông nghiệp công nghệ cao trở thành ‘làn sóng mới’

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những chủ đề trọng tâm trong năm nay. Lần đầu tiên lĩnh vực “nông nghiệp công nghệ cao” được đánh giá là kênh đầu tư giữ vị trí ngôi đầu bảng hấp dẫn nhất. Điều đó cho thấy chính sách hút vốn đầu tư sẽ sớm được hình thành trong thời gian tới.

Làm gì để hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Theo Bộ NN-PTNT, nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, đã trở thành “làn sóng mới” trong lĩnh vực nông nghiệp. Với tiềm lực về vốn, kinh nghiệm thương trường, được sự giúp sức của các nhà khoa học…, các doanh nghiệp lớn tập trung đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có chú trọng áp dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống, sản xuất và sử dụng các chế phẩm sinh học…, đang tạo ra những sản phẩm chất lượng, được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi, bước đầu cạnh tranh được với hàng hóa nhập ngoại và hướng tới xuất khẩu.

ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Những khó khăn trong nông nghiệp hiện nay

Các vấn đề nổi bật khác được Bộ NN-PTNT bình chọn như: xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong cả nước, được cả hệ thống chính trị và người dân đồng tình hưởng ứng; kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 30 tỉ USD vào năm 2014 với 10 loại nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỉ USD/năm; hình ảnh những cán bộ Kiểm ngư anh dũng đấu tranh trên biển đã khích lệ lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc trong cuộc đấu tranh bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Chính sách của hỗ trợ của nhà nước

Theo Bộ NN-PTNT, tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai thực hiện; Quốc hội thông qua chủ trương giữ ổn định 3,8 triệu ha đất trồng lúa; ban hành thông tư liên tịch về “kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính” trong Ngành NN-PTNT đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc hệ thống cũng là những vấn đề nổi bật trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015.
Các sự kiện nổi bật còn lại gồm: nguồn vốn ODA huy động trong nông nghiệp, nông thôn đạt mức kỷ lục với hơn 2,7 tỉ USD trong 5 năm qua; Quốc hội thông qua nhiều bộ luật nhất về lĩnh vực nông nghiệp như luật Phòng chống chống thiên tai, luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật Thú y; chi trả dịch vụ môi trường rừng là chính sách có hiệu quả rõ rệt nhất đối với việc bảo vệ và phát triển rừng hiện nay.
HMK Farm tổng hợp