Giảm giá!
T chia 4, chi 4 ong pe6, pe5

Đầu chia 3, chia 4, bịt dây pe 5, 6

1,200 VNĐ 1,000 VNĐ

 

 

Tê chia nhánh, bịt và chia 4 ống tưới 6mm hoặc 5mm

Chất liệu: nhựa cao cấp, độ bền cao.

Sử dụng trong hệ thống tưới nhỏ giọt nhỏ

 

 

Xóa

Tê chia nhánh, bịt và chia 4 ống tưới 6mm hoặc 5mm

Chất liệu: nhựa cao cấp, độ bền cao.

Sử dụng trong hệ thống tưới nhỏ giọt nhỏ