Giảm giá!

Khởi thuỷ ống pe 16mm với ống PVC, HDPE

3,500 VNĐ 3,000 VNĐ

 

 

Sử dụng đấu nối ống PE 16mm với ống nhựa PVC, phương pháp này giúp tiết kiệm chi phí và vẫn đảm đủ áp suất nước trong đường ống tưới nhỏ giọt

Các kích cỡ của sản phẩm:

1. Khởi thuỷ ống PE 16mm với ống PVC

2. Khởi thuỷ ống PE 17mm với ống PVC

Mô tả

Khởi thuỷ ống pe 16mm có roăng cao su với ống PVC, HDPE

Sử dụng đấu nối ống PE 16mm với ống nhựa PVC, HDPE phương pháp này giúp tiết kiệm chi phí và vẫn đảm đủ áp suất nước trong đường ống tưới nhỏ giọt

Khoi thuy PVC,HDPE

Khoi thuy PVC,HDPE

Để đấu nối ống PE 16mm có roăng cao su với ống PVC, HDPE sử dụng khởi thuỷ này bạn cần khoét 1 lỗ với các mũi khoan khác nhau tuỳ từng kích thước roăng cao su sử dụng

Các loại mũi khoan được sử dụng

STT Cỡ roăng cao su khởi thủy Cỡ mũi khoét
1 15.5 mm 15.0 mm
2 16.5 mm 16.0 mm
3 17.5 mm 17.0mm
4 18.5 mm 18.0 mm
5 19.5 mm 19.0 mm
6 20.5 mm 20.0 mm