Giảm giá!

Ống tưới nước PE 5mm,6mm

2,000 VNĐ3,200 VNĐ

 

 

Ống tưới nước PE 6 mm (ống tưới nhỏ giọt 6 mm on-line)

– Đường kính trong của ống: 6mm

– Chiều dày thành ống: 1mm

– Áp suất tối đa: 3kg/cm2

– Màu đen

Xóa

Mô tả

Ống tưới PE 6mm trong hệ thống tưới nhỏ giọt

Trong hệ thống tưới nhỏ giọt, ống tưới PE 6mm được sử dụng đấu nối với ống tưới PE 16mm hoặc 20mm hoặc 25mm và đầu nhỏ giọt. Trên thị trường có nhiều loại ống tưới PE 6mm khác nhau, tuy nhiên thực tế thi công chúng tôi khuyến nghị khách hàng sử dụng các loại ống cứng có chất lượng tốt

Sử dụng ống tưới PE 6mm

Ống tưới PE 6mm kết nối với ống tưới nhỏ giọt 16mm bằng khớp nối

Kết nối với ống PE 16mm qua khớp nối

Kết nối với ống PE 16mm qua khớp nối

hoặc đầu nhỏ giọt bù áp

Ống tưới PE 6mm nối với đầu nhỏ giọt bù áp

HMK FARM ong nho giot 6mm cam tren dau nho giot

hoặc hàn trực tiếp trên đường ống 16mm

Hàn trực tiếp ống 6mm vào ống 16mm

Hàn trực tiếp ống 6mm vào ống 16mm

hoặc cắm trên các đầu chia (đầu bạch tuộc)

Ống tưới PE 6mm cắm trên đầu chia từ nguồn trong tưới cảnh quan

Ống tưới PE 6mm cắm trên đầu chia từ nguồn trong tưới cảnh quan

Ống tưới PE 6mm nối với que cắm nhỏ giọt

Ống tưới PE 6mm cắm với que cắm nhỏ giọt

Ống tưới PE 6mm cắm với que cắm nhỏ giọt