tưới nhỏ giọt dẹt

Cung cấp hệ thống tưới nhỏ giọt dây dẹt, chuyên dùng cho cây dạng luống như rau, củ, quả với chi phí đầu tư rất thập và hiệu quả cao

Hiển thị một kết quả duy nhất