Tưới phun mưa-micro sprinkler

Tưới phun mưa tại gốc đem lại hiệu quả kinh tế cao. Khả năng phân bổ nước tốt, phù hợp với các loại cây có rễ cây phân tán rộng

Hiển thị một kết quả duy nhất